Aktuální ročník

Epidemiologická opatření na česko-slovenském semináři konaném 16. a 17. 8. 2021 v Liberci

Účastníci semináře musí při registraci prokázat splnění jedné z těchto podmínek stanovených vládou ČR pro účast na obdobných akcích:

 1. absolvování (nejdéle před 7 dny) RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 2. absolvování (nejdéle před 72 hodinami) POC testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 3. dokončené očkováním proti onemocnění covid-19, od něhož uplynulo nejméně 14 dní, nebo
 4. prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covid-19, od něhož uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní

V případě nutnosti je možno podstoupit preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, určený pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, z organizačních důvodů bychom však výrazně preferovali výše uvedené varianty prokázání bezinfekčnosti.

Problematika stížností v Československu v letech 1948–1989

Pondělí 16. 8. 2021

Dopoledne       

 • 8.30–9.00 Prezence
 • 9.00–9.30 Zahájení
 • 9.30–10.00 Základní referát k tématu 
  Tomáš Vilímek (ÚSD AV ČR): Stížnosti československých občanů jako měkký stabilizátor moci a zdroj informací
 • 10:00–10:30 Diskuse
 • 10.30–10.45 Přestávka
 • 10.45–11.05 Markéta Lhotová (KHI FP TUL Liberec):
  Stížnosti libereckých občanů správním orgánům v 50. – 80. letech 20. století
 • 11.05–11.25 Tomáš Bursík (ABS): Agenda stížností československých občanů na Ministerstvu vnitra v 60. letech 20. století
 • 11.25–11.45 Prokop Tomek (VHÚ Praha): Jak si stěžovat a nenarazit. Stížnosti na soužití se Sovětskou armádou 1969–1989
 • 11.45–12.05 Michal Ulvr (KHI FP TUL Liberec): Nespokojenost československým motoristů optikou jejich stížností
 • 12.05–12.30 Diskuse

Odpoledne

 • 14.00–14.20 Jan Rychlík (KHI FP TUL Liberec):
  Stížnosti proti zamítnutí žádosti o devizový příslib v období normalizace
 • 14.20–14.40 Jaroslav Pažout (KHI FP TUL Liberec):
  Nad jedním dopisem předsednictva ÚV KSČ. Porušování zásad socialistické zákonnosti, morálky a disciplíny ve stížnostech československých občanů v 80. letech 20. století
 • 14.40–15.00 Norbert Kmeť (ÚPV SAV):
  Obraz krize normalizačního režimu v dopisech občanů SSR nejvyšším politickým představitelům a orgánům země
 • 15.00–15.30 Diskuse
 • 15:30–16:00 Přestávka
 • 16.00 Dílčí exkurze
 • 18.00 Poněkud opožděný křest
  Představení a křest knihy Jaroslava Pažouta a Tomáše Vilímka „Barometr nálad, studnice informací. Dopisy občanů vedoucím představitelům a orgánům Komunistické strany Československa v letech 1988–1989“
 • 18.30 - 22.00 Přátelské posezení účastníků semináře
Úterý 17. 8. 2021

Dopoledne 

 • 8.30–8.50 Alžbeta Śnieżko (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice): Slovenské didaktické výzvy
 • 8.50–9.10 Aleš Sedlmeier (ZŠ Strossmayerovo nám, Praha): Online výuka jako výzva pro změnu: badatelský dějepis distančně
 • 9.10–9.30 Iva Vachková (Muzeum hlavního města Prahy): Didaktický potenciál stížností československých občanů
 • 9.30–10.15 Diskuse
 • 10.15–10.30 Přestávka
 • 10.30–12.00 Praktické workshopy

Dagmar Erbenová (První české gymnázium v Karlových Varech, Paměť národa): Emigrovala, aby měla jiný život

Katarína Siposová (oddělení galerijní didaktiky Slovenské národní galerie): Čas-opis 1989 – November 1989 priblížený prostredníctvom revolučnej plagátovej tvorby

Iva Vachková (Muzeum hlavního města Prahy): Proč psal učitel Petr do televize?

Odpoledne

 • 13.30–16.00 Filmový blok
 • 13.30–14.00 Jan Bárta (FF UK): Manifestované gesto, dílčí nespokojenost anebo hlubší polemika? Československý film Hrdina má strach
 • 14.00–14.30 Petr Bednařík (FSV UK): Tematika stížností v normalizační dramatické televizní tvorbě
 • 14.30–15.00 Jaroslav Kratochvíl (FAMU): Československá televize: Otevřenost normalizaci či normalizace otevřenosti?
 • 15.00–16.00 Diskuse

Informace

XXX. ročník semináře se uskuteční v budově G (Univerzitní nám. 1410/1), v posluchárně G 315 (3. patro).

Doprava v Liberci
seminář: Použijte autobus č. 15, 19 nebo 29 z centra MHD Fügnerova ul., vystupte na zastávce Technická univerzita.

Pokud se seminář bude muset z epidemiologických důvodů konat v online verzi, bude účastníkům včas poskytnut odkaz na příslušnou digitální platformu, budou též informováni o případné úpravě programu.

Účastnický poplatek za seminář (bez ubytování a stravy) činí 200,- Kč. Účastníci zaplatí účastnický poplatek hotově při zahájení semináře. Pro studenty je účast zdarma. V případě konání semináře v online verzi se účastnický poplatek nehradí.

Zdanitelné plnění je prováděno v rámci ekonomické činnosti univerzity dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty a proto je v částce vložného zahrnuta daň z přidané hodnoty ve výši 21%.

Seminář získal akreditaci MŠMT pro DVPP. Rozhodnutí naleznete zde.

Přihlášky zasílejte do 11. srpna 2021 prostřednictvím přihlašovacího formuláře níže nebo v listinné podobě na adresu:

Technická univerzita v Liberci
katedra historie FP
Studentská 2
461 17 Liberec 1
tel. 48 53 54 224, 48 53 54 240
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontakt

Telefon: 485354224, 485354240
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Adresa

Technická univerzita v Liberci
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Katedra Historie
Studentská 2
461 17 Liberec 1

© 2018 Česko-slovenské vztahy