Aktuální ročník

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

s politováním Vám musíme oznámit, že rušíme letošní česko-slovensko polský seminář. Podrobnosti k tomuto rozhodnutí s programovým výhledem viz více v níže přiloženém dopisu.

Děkujeme za pochopení

Jaroslav Pažout

 

 

Liberec, 1. 6. 2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

těšili jsme se, že se opět s mnohými z Vás setkáme v Liberci na pravidelném srpnovém semináři, jenž měl být v pořadí již třicátý. I nás však bohužel zasáhla vlna rušení akcí souvisejících s opatřeními přijatými v souvislosti s epidemií koronoviru. V poslední době sice dochází k uvolňování těchto opatření, což nás vedlo ke zvažování možnosti seminář přeci jen – byť ve zredukované podobě – uskutečnit, nicméně nakonec jsme se rozhodli jej přeci jen zrušit, resp. odložit. Přiznám se, že pro mě osobně to bylo asi nejobtížnější rozhodnutí za devět let ve funkci vedoucího katedry. Mrzí mě to jak ve vztahu k našim referujícím a účastníkům, tak i spolupořadatelům z Ústavu pro studium totalitních režimů a Vzdělávací nadace Jana Husa i dalším partnerům.

Pořádání semináře s tak rozsáhlou účastí bylo vyhodnoceno po konzultaci s panem děkanem jako příliš velké riziko, fakulta se v tomto akademickém roce včetně zkouškového období po skončení letního semestru soustředí na dokončení improvizované výuky a zajištění atestací, státnic a přijímacího řízení. Stále je vysoce pravděpodobné, že bychom museli používat roušky, což by zvláště v létě nebylo příliš příjemné a výrazně by to negativně ovlivnilo tradiční ráz semináře, který vnímáme primárně jako místo setkávání a diskuse. Otázkou je navíc vzhledem k tomu, že se jedná o česko-slovensko-polský seminář, možnost příjezdu slovenských a zvláště polských účastníků. Nabízela se varianta počkat s rozhodnutím ještě měsíc či déle, ale nechtěli jsme jej více odkládat, abyste si mohli na předposlední srpnový týden naplánovat alternativní program.

            O program letošního ročníku, věnovaného místům paměti na druhou světovou válku, jež byl již připraven, nepřijdete, přesuneme ho na srpen 2022, bude se tedy konat za dva roky. Děkuji všem referujícím, kteří vyjádřili předběžný souhlas v takto dlouhé časové perspektivě s účastí počítat, pokud to jen trochu půjde. Příští rok bude tématem semináře fenomén stížností adresovaných československými občany různým politickým a správním institucím a jejich představitelům v letech 1948–1989. Věřím, že toto téma bude velice atraktivní nejenom z hlediska obecně historického, ale i ve vztahu k didaktickému využití a reflexi ve filmové a televizní produkci. Seminář s tímto tématem je vázán na řešení grantového projektu věnovaného právě „hnutí stěžovatelů“, vedeného na Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Tomášem Vilímkem, jehož řešení končí příští rok, proto nelze letošní téma jednoduše přesunout na příští rok. Zároveň doufáme, že v tomto roce se nám podaří připravit publikaci z loňského semináře na téma „Spravedlnost, nikoli pomsta? Potrestání válečných zločinců, kolaborantů a zrádců po 2. světové válce v Československu a Polsku“.

            Dovolte mi, abych Vám popřál hodně zdraví, sil a samozřejmě příjemně strávené letní měsíce, byť bez libereckého semináře. Doufám, že se setkáme nejpozději příští rok.

Srdečně zdraví  

Jaroslav Pažout

garant semináře a vedoucí katedry historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci

Kontakt

Telefon: 485354224, 485354240
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
             Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Technická univerzita v Liberci
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Katedra Historie FP
Studentská 2
461 17 Liberec 1

© 2018 Česko-slovenské vztahy