Aktuální ročník

Spravedlnost, nikoli pomsta?

Potrestání válečných zločinců, kolaborantů a zrádců po 2. světové válce v Československu a Polsku

Česko-slovensko-polské vztahy Slovensko-česko-polské vzťahy

 

Termín přihlášení na seminář je do 31.7.2019.

Třídenní zasedání v prostorách Technické univerzity v Liberci zařazený mezi akce 1. kongresu českých polonistických studií             19. – 21. srpna 2019

Pořádá katedra historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci, Vzdělávací nadace Jana Husa a Ústav pro studium totalitních režimů pod patronací Česko-slovenské komise historiků a Polsko-české vědecké společnosti, pod záštitou hejtmana Libereckého kraje Martina Půty a náměstka primátora statutárního města Liberec Ivana Langra a za spolupráce s Ústavem politických věd Slovenské akademie věd a Oblastní galerií v Liberci

XXIX. ročník semináře se uskuteční v budově G (Univerzitní nám. 1410/1), v posluchárně G 315 (3. patro).

Účastnický poplatek za seminář (bez ubytování a stravy) činí 200,- Kč. Všichni účastníci zaplatí účastnický poplatek hotově při zahájení semináře. Pro studenty a důchodce je účast zdarma.

Zdanitelné plnění je prováděno v rámci ekonomické činnosti univerzity dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty a proto je v částce vložného zahrnuta daň z přidané hodnoty ve výši 21%.

Přihlášky zasílejte do 31. července 2019 prostřednictvím přihlašovacího formuláře cesko-slovenske-vztahy.cz/aktualni-rocnik/registrace/

Ubytování

Ubytování je možné zajistit

 • UNI hotelu TUL (v ceně 570/950,- Kč za lůžko/pokoj),

 • ve vysokoškolských kolejích v Liberci-Harcově (v ceně 295/375,- Kč za lůžko/pokoj).

Ubytování je možno zrušit bez storno poplatků pouze čtrnáct dní dopředu.

Doprava v Liberci

Seminář

Použijte autobus č. 15, 19 nebo 29 z centra MHD Fügnerova ul., vystupte na zastávce Technická univerzita.

Koleje

Autobusovou linkou č. 15 nebo 29, zastávka Univerzitní koleje (1 zastávka za zastávkou Technická univerzita).

UNI hotel

použijte tramvaj č. 2 nebo 3 od vlakového či autobusového nádraží i z centra MHD Fügnerova ul. ve směru Lidové sady. Vystupte na zastávce v ul. 5. května. Odtud projděte Voroněžskou ulicí přes Nerudovo náměstí k budově č. 13 ve Voroněžské ul.

Program

Pondělí 19. 8. 2019

DOPOLENDNE       

 • 8.30–9.00 Prezence
 • 9.00–9.15 Zahájení: představitelé pořádajících institucí
 • 9.15–9.30 Jan Rychlík (KHI FP TUL Liberec): Slovo na úvod

9.30–9.45 Přestávka

 Základní referáty k tématu

 • 9.45–10.30 Benjamin Frommer (Northwestern University Chicago): Retribuce – stíhání válečných zločinů a kolaborace v poválečné Evropě

10.30–10.45 Přestávka

 • 10.45–11.05 Pavel Kmoch: Retribuce v českých zemích
 • 11.05–11.25 Norbert Kmeť (ÚPV SAV): Retribuce na Slovensku
 • 11.25–11.45 Marcin Czyżniewski (Univerzita Mikuláše Kopernika v Toruni): Retribuce v Polsku

11.45–12.30 Diskuse

ODPOLEDNE

 • 14.00–15.30 Retribuce v případových studiích
 • 14.00–14.20 Tomáš Dvořák (HÚ FF MU v Brně): Tzv. divoká retribuce
 • 14.20–14.40 Vojtěch Kyncl (HÚ AV ČR): Vládní komise pro stíhání válečných zločinců
 • 14.40–15.00 Eva Janečková: Národní soud

15.00–15.30 Diskuse

15:30–15:45 Přestávka

15.45–17.15 „Studentský blok“

 • 15.45–16.00 Josef Novák (HÚ FF MU Brno): Mimořádný lidový soud v Brně
 • 16.00–16.15 Zuzana Hrubešová (SOkA Mělník): Udavači souzení Mimořádným lidovým soudem Litoměřice
 • 16.15–16.30 Zdeněk Hanák (FF UK): Předsedové senátů MLS v Jihlavě
 • 16.30–16.45 Jiří Myroniuk (FF UJEP): „Koho chleba jíš, toho píseň zpívej.“ Životní dráha Viléma Rozehnala

16.45–17.15 Diskuze

od 18.00 promítání dokumentu „Národní očista“ a následná s diskuze s jeho tvůrcem Jaroslavem Kratochvílem a historičkami a historiky

Úterý 20. 8. 2019

DOPOLEDNE

 • 8.30–10.00 Retribuce ve vztahu k národnostním skupinám
 • 8.30–8.50 Kateřina Portmann (KHI FP TUL): Retribuce v českých zemích a německá otázka
 • 8.50–9.10 Štefan Šutaj (KHI FF UPJŠ v Košicích): Lidové soudnictví v Košicích a jeho specifika v poválečném období
 • 9.10–9:30 Krzysztof Nowak (Slezská univerzita v Katovicích): Retribuce ve Slezsku

9.30–9:45 Diskuse

9:45–10.00 Přestávka

10.00–11.00 Didaktický blok

 • 10.00–10.30 Jaroslav Pinkas (ÚSTR): Etická dimenze historické interpretace. Jak ve škole  hodnotit minulost?
 • 10.30–10.45 Milan Ducháček (KHI FP TUL): Příprava nového Rámcového vzdělávacího programu pro dějepis

10.45–11.00 Diskuse

11.00–11.15 Přestávka

11.15–12.45 Workshopy

 • Iva Vachková (Muzeum hlavního města Prahy): Anna. Případ z Liberce
 • Dagmar Erbenová (První české gymnázium v Karlových Varech, příspěvková organizace): Břemeno

12.45–13.15 Diskuze

ODPOLEDNE

15.00–16.45 Filmový blok

 • 15.00–15.20 Petr Bednařík (FSV UK): Filmaři v hledáčku retribuce
 • 15.20–15.40 Jaroslav Kratochvíl (FAMU): Obraz retribučních procesů v československém dokumentárním filmu
 • 15.40–16.00 Jan Bárta (FF UK): Retribuce v kinematografii 60. let 20. století
 • 16.00–16.20 Marzena Krajewska (Velvyslanectví Polské republiky v ČR): Percepce chtěného a možného, teze o kultuře, literatuře a filmu v Polsku po roce 1944/1945

16.20–16.45 Diskuse

17.00 Dílčí exkurze

VEČER

19.00-22.00 Přátelské posezení účastníků semináře

„Vlaky naděje“ – vystoupení sboru Bohemia Chór FP TUL pod vedením Jany Konvalinkové a Christophera Muffetta

Středa 21. 8. 2019

10.00 – 18.00 EXKURZE do polských Krkonoš

pdf verze

Kontakt

Telefon: 485354224, 485354240
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
             Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Technická univerzita v Liberci
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Katedra Historie FP
Studentská 2
461 17 Liberec 1

© 2018 Česko-slovenské vztahy