Aktuální ročník

Místa paměti na druhou světovou válku a jejich proměna

XXXI. ročník semináře se uskuteční v budově G (Univerzitní nám. 1410/1), v posluchárně G 315 (3. patro).

Doprava v Liberci

seminář: Použijte autobus č. 15, 19 nebo 29 z centra MHD Fügnerova ul., vystupte na zastávce Technická univerzita.

Pokud se seminář bude muset z epidemiologických důvodů konat v online verzi, bude účastníkům včas poskytnut odkaz na příslušnou digitální platformu, budou též informováni o případné úpravě programu.

Účastnický poplatek

Účastnický poplatek za seminář (bez ubytování a stravy) činí 200,- Kč. Účastníci mohou zaplatit účastnický poplatek hotově při zahájení semináře nebo bankovním převodem po přihlášení na seminář (viz modrý odkaz registrace níže). Pro studenty je účast zdarma.

Zdanitelné plnění je prováděno v rámci ekonomické činnosti univerzity dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty a proto je v částce vložného zahrnuta daň z přidané hodnoty ve výši 21%.

Přihlášky

Přihlášky zasílejte do 31. července 2022 prostřednictvím přihlašovacího formuláře nebo v listinné podobě na poštovní adresu nebo e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.:

Technická univerzita v Liberci
katedra historie FP
Studentská 2
461 17 Liberec 1
tel. 48 53 54 224, 48 53 54 240
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Seminář získal akreditaci MŠMT pro DVPP č. 6786/2022-2.

Epidemiologická opatření na česko-slovenském semináři konaném 15. až 17. 8. 2022 v Liberci

Účastníci semináře se musí na semináři řídit aktuálními opatřeními COVID-19 stanovených vládou ČR pro účast na obdobných akcích.

Program

 • Pondělí 15. 8. 2022

  8.00 – 18.00 EXKURZE: Drážďany jako místo paměti

  „Drážďany jako místo paměti druhé světové války“ (Pavla Plachá – Kateřina Portmann – Jan Vajskebr)

  „Drážďany jako místo paměti českého pobělohorského exilu“ (Milan Svoboda)

   

  Večer

  19.00 vernisáž výstavy „Industriál války“ – průvodce Ivan Rous (Severočeské muzeum v Liberci)

  20.30 Koncert hudební skupiny Makule

 • Úterý 16. 8. 2022

  Dopoledne 

  8.30–9.00 Prezence

  9.00–9.30 Zahájení: představitelé pořádajících institucí

  I. ZÁKLADNÍ REFERÁT K TÉMATU

  9.45 – 10.15 Vojtěch Kessler (HÚ AV ČR): Role míst paměti při vytváření státní a národní identity

   II. ČESKOSLOVENSKO-POLSKÁ PERSPEKTIVA

  10.15 – 10.35 Petra Švardová (HÚ SAV): Pomníky Sovietskej armády v Československu po roku 1989

  10:35 – 10:55 Adam Zítek (NA): Od pomníků vděčnosti k uctívání hrdinů. Nástin problematiky historické paměti ve veřejném prostoru v Polsku

  10.55–11.15 Diskuze k blokům I a II

  11.15 – 11.30 Přestávka

  III. MÍSTA PAMĚTI ZAHRANIČNÍHO ODBOJE

  11.30 – 11.50 Pavel Mücke (ÚSD AV ČR – FHS UK): Po stopách pamětních válek aneb Vzpomínkové práce vojáků druhého čs. zahraničního odboje jako místa paměti

  11.50–12.10 Miloslav Čaplovič (VHÚ Bratislava): Pamätník čs. armádného zboru na Dukle v premenách času 1947-2021

  12.10 – 12.30 Diskuse

  12:30–14:00 Přestávka na oběd

  IV. REGIONÁLNÍ PERSPEKTIVA – PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA A SLOVENSKÁ REPUBLIKA

  14.00 – 14.20 Marek Syrný (FF UMB): Miesta pamäti II. svetovej vojny na Slovensku a súčasnosť

  14.20 – 14.50 Miroslav Michela (FF UK – HÚ SAV): Slovenské národní povstání jako československé místo paměti

  14.50 – 15.10 Pavel Kmoch: Konec pánů Benešovska. Místa paměti zásahu Waffen – SS z výcvikového prostoru Böhmen proti Pražskému povstání

  15:10–15:25 Diskuse

  15:25 –15:40 Přestávka

  V. REGIONÁLNÍ PERSPEKTIVA – ŘÍŠSKÁ ŽUPA SUDETY

  15.40 – 16.00 Jan Vajskebr – Jan Zumr (ÚSTR): Topografie teroru. Struktury nacistického bezpečnostní aparát nacistického Německa v Říšské župě Sudety

  16.00 – 16.20 Petr Karlíček (Archiv města Ústí nad Labem):Zaniklé obce jako místo paměti - Ústecko

  16:20–16:40 Jan Rychlík (KHI FP TUL): Krkonoše jako místo paměti Čechů a Němců

  16.40–16.55 Diskuse k blokům

  17.00 Dílčí exkurze – Liberecká místa paměti

  - Lubor Lacina

  - Milan Svoboda

   

  19.00 - 22.00 Přátelské posezení účastníků semináře

 • Středa 17. 8. 2022

  VI. DIDAKTICKÝ BLOK – ZÁKLADNÍ REFERÁTY

  9.00–9.30 Iva Vachková (Muzeum hlavního města Prahy): Potenciál míst paměti pro vyučování dějepisu

  9:30–10:00 Alžbeta Śnieżko (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice): Pamäť ako databáza hodnôt

  10:00–10:15 Přestávka

  VII. DIDAKTICKÝ BLOK – WORKSHOPY

  10.15–11.15 Workshop I: Iva Vachková (Muzeum hlavního města Prahy): Liberecké Stolpersteine

  10.15–11.15 Workshop II: Alžbeta Śnieżko (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice): U-mapa. Nástroj na spritomňovanie minulosti 

  10.15–11.15 Workshop III: Jakub Mlynář (CV Malach): Místa paměti v Archivu vizuální historie USC Shoah Foundation

  10.15–11.15 Workshop IV: Jan Bárta (FF UK) – Markéta Těthalová (Základní škola Poznávání): Odlišná historická vyprávění jako konfliktní výukové téma. Paměťová výuka na středních školách a její obecná úskalí

  11.15–11.45 Diskuze k blokům VI a VII

  11:45–13:15 Přestávka na oběd

  VIII. MÍSTA PAMĚTI VE FILMOVÉ A TELEVIZNÍ TVORBĚ

  13.15 – 13.45 Jan Bárta (FF UK): Druhá světová válka, SNP a stalinismus. Rekonstrukce paměti, traumatu a politikum v československé kinematografii 60. let

  13.45 – 14.15 Petr Bednařík (FSV UK): Obraz 2. světové války v československé filmové a televizní tvorbě 70. a 80. let. Normalizační manipulace s pamětí jako součást dobové propagandy

  14.15 – 14.45 Jaroslav Kratochvíl (FAMU): Paměť dokumentárního filmu versus historická paměť, dvě strany jedné mince

  14.45 – 15.15 Petr Vlček (FAMU): 2. světová válka jako obsedantně-kompulzivní téma polského hraného filmu (vybrané kapitoly z historie polské kinematografie)

  15.15 – 15.45: Diskuse

  15.45 – 16.00: Přestávka

   VIII. Místa paměti ve veřejném prostoru – projekty

  16.00 -16.20 Jan Špringl (Památník Terezín): „Za pomníčky“. Dokumentace stavu míst bývalých nacistických táborů a masových hrobů obětí nacismu v ČR

  16.20 -16.40 Kateřina Portmann – Linda Skrbková (KHI FP TUL): Liberecké Stolpersteine

  16.40 – 17.00 Michaela Pavlátová: Místa Paměti národa – webový portál

Kontakt

Telefon: 485354224, 485354240
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Adresa

Technická univerzita v Liberci
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Katedra Historie
Studentská 2
461 17 Liberec 1

© 2018 Česko-slovenské vztahy