XXVII. ročník semináře pro učitele dějepisu a občanské výchovy, historiky a archiváře

Česko-slovenské vztahySlovensko-české vzťahy

Člověk a moc

politický vývoj a jeho dopad na nálady a chování obyvatelstva

(v rámci dvouletého cyklu Protektorát Čechy a Morava, Slovenská republika, Říšská župa Sudety a další odtržená československá území v letech 1938/39-1945”)

Třídenní zasedání v prostorách Technické univerzity v Liberci 16. – 18. srpna 2017

Pořádá katedra historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TU v Liberci, Vzdělávací nadace Jana Husa a Ústav pro studium totalitních režimů pod patronací Česko-slovenské komise historiků a za spolupráce s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Ústavem politických vied SAV a Severočeským muzeem v Liberci

XXVII. ročník semináře se uskuteční v budově G (Univerzitní nám. 1410/1), v posluchárně G 315 (3. patro).

Účastnický poplatek za seminář (bez ubytování a stravy) činí 200,- Kč. Zahraniční účastníci zaplatí účastnický poplatek hotově při zahájení semináře. Pro studenty je účast zdarma.

Zdanitelné plnění je prováděno v rámci ekonomické činnosti univerzity dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty a proto je v částce vložného zahrnuta daň z přidané hodnoty ve výši 21%.

Přihlášky zasílejte do 31. července 2017 na adresu uvedenou v kontaktech.