XXVII. ročník semináře se uskuteční v budově G (Univerzitní nám. 1410/1), v posluchárně G 315 (3. patro).

Středa 16. 8. 2017

 • 10.00 – 16.00 EXKURZE: Pobočky koncentračního tábora Gross-Rosen v podhůří Jizerských hor - lokality a pietní péče (provádí Lubor LACINA a Kateřina LOZOVIUKOVÁ)

 • 16.30 – 18.00
  Severočeské muzeum: Literárněhistorický večer (bude upřesněno)


Čtvrtek 17. 8. 2017

Dopoledne

 • 8.30 – 9.00
  Prezence

 • 9.00 – 12.00
  Zahájení představitelé pořádajících institucí

Úvodní slovo
Robert KVAČEK (KHI FP TUL Liberec)

Základní referáty k tématu
Jan RYCHLÍK (KHI FP TUL Liberec): Politické systémy na území rozbitého Československa v letech 1938/39-1945
Jan VAJSKEBR (ÚSTR): Proměna postojů a nálad obyvatelstva Protektorátu Čechy a Morava ve zprávách německého bezpečnostního aparátu
Marek SYRNÝ (FPVMV UMB Banská Bystrica): Postoje a nálady obyvatelstva slovenského státu

Odpoledne

 • 13.00 – 16.00
  Jan NĚMEČEK (HÚ AV ČR, v.v.i.): Proměna nálad a chování obyvatelstva rozbitého Československu pohledem exilu
  Volker MOHN (Universität Düsseldorf): Nacistická kulturní politika jako nástroj ovlivňování nálad obyvatelstva v Protektorátu Čechy a Morava
  Martin VESELÝ (FF UJEP): Postoje a nálady obyvatelstva v Říšské župě Sudety na příkladu pohraniční obce Holýšov (1938–1945)
  David HUBENÝ (NA): Postoje a nálady obyvatelstva Podkarpatské Rusi
  Igor BAKA (VHÚ Bratislava): Slovenští vojáci na východní frontě v konfrontaci s rasově-vyhlazovacím charakterem války (1941–1944)

 • 16.30
  EXKURZE: Místa liberecké paměti (komentovaná prohlídka městem), komentovaná prohlídka liberecké radnice, Oblastní galerie v Liberci)

Večer

 • 18:00 – 22:00
  Přátelské posezení účastníků semináře

Pátek 18. 8. 2017

Dopoledne

 • 8.30 – 9.20
  Jaroslav PINKAS (ÚSTR): Politické dějiny druhé světové války jako didaktický problém

 • 9.30 – 10.30
  Workshopy
  Čeněk PÝCHA (ÚSTR): Vzdělávací multimediální aplikace Obrazy války
  Matej BERÁNEK (Muzeum holocaustu v Seredi): Vzdělávací aktivity Muzea holocaustu v Seredi

 • 10.50 – 12.00
  Iva VACHKOVÁ (Muzeum Hlavního města Prahy): Vědomostní soutěž Památníku Lidice „Lidice v 21. století“
  Jana ODROBIŇÁKOVÁ (Muzeum SNP): Projekty památníku Slovenského národního povstání

Odpoledne

 • 13.50 – 15.30
  Filmový seminář
  Tereza CZESANY DVOŘÁKOVÁ (KFS FF UK): Národ a kinematografie. Boj za autonomii a národní kinematografii v Protektorátu Cechy a Morava a Slovenském státě.
  Petr KOPAL (ÚSTR): Protektorát a propaganda. O úloze filmu v době nacistické okupace.
  Petr BEDNAŘÍK (FSV UK): Obraz okupace v českém filmu po roce 1989
  Jan BÁRTA (Ústav českých dějin FF UK): Venkovské ženě oběsili muže - Oline ty nebudeš po fotrovi. Kočár do Vídně a Ať žije republika, dvojice filmových reinterpretací konce války v kontextu širší diskuse 60. let.